» Послуги » Патентування винаходів/корисних моделей

Патентування винаходів/корисних моделей

Консультації з винаходів/корисних моделей

Виявлення винаходів; розробка стратегії патентування; пошук аналогів

Детальніше

Патентування винаходів/корисних моделей в Україні

Критерії патентоздатності, порядок і строки патентування в Україні

Детальніше

Прискорене патентування в Україні

Строки, вартість приcкореної експертизи заявок на винаходи/корисні моделі

Детальніше

Підтримання чинності патентів

Процедура і вартість підтримання чинності патенту на винахід/корисну модель

Детальніше

Ліцензування, передача прав на винаходи/корисні моделі

Підготування та реєстрація договорів щодо розпорядження правами на винаходи/корисні моделі

Детальніше

Міжнародне патентування винаходів

Способи патентування винаходів за кордоном; патентування за системою PCT

Детальніше

Патентування винаходів в Європі

Умови, процедури і строки патентування винаходів в Європі, валідація європейського патента

Детальніше

Патентування винаходів в США

Умови, процедури і строки патентування винаходів в США

Детальніше

Патентування винаходів/корисних моделей в Росії

Умови, порядок і строки патентування винаходів/корисних моделей в РФ

Детальніше

Винахід, корисна модель – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

В Україні в якості винаходу можна запатентувати продукт (пристрій, речовину, штам мікроорганізма, культуру клітин рослини чи тварини) або процес (спосіб дій). Запатентувати в якості корисної моделі можна пристрій чи процес.

Яким вимогам повинен відповідати винахід (корисна модель)?
Для отримання патенту на винахід (корисну модель) необхідно, щоб об’єкт відповідав ряду вимог, які називаються умовами (критеріями) патентоздатності.

Умови патентоздатності для винаходу:

  • ● промислова придатність (придатність для використання в промисловості або іншій сфері діяльності);
  • ● новизна (на дату подачі заявки не повинно бути відомо про таке ж технологічне/технічне рішення);
  • ● винахідницький рівень (технологічне/технічне рішення не є очевидним для середнього спеціаліста, виходячи із відомого рівня техніки).

Умови патентоздатності корисної моделі менш жорсткі:

  • ● промислова придатність;
  • ● новизна.

Через те, що до корисних моделей не застосовується вимога щодо винахідницького рівня, запатентувати корисну модель набагато легше та дешевше, але патент на корисну модель діє менше, ніж патент на винахід.

Охоронний документ
Права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель підтверджуються патентом. Патент діє тільки в тій країні, на території якої він був виданий (локальний принцип охорони).

Термін дії патенту на винахід – 20 років, а термін дії патенту на корисну модель – 10 років. В обох випадках строк дії починає відраховуватись від дати подачі заявки в патентне відомство.

Процес реєстрації (патентування) відрізняється в різних країнах та регіонах.

Наприклад, у більшості країн, у яких можна запатентувати корисну модель (Германія, Китай, Японія, Мексика, Південна Корея), патентні відомства не проводять експертизу заявки на відповідність умовам “новизни” та “промислової придатності”. Це означає, що процес отримання охоронного документа відбувається значно простіше та швидше.

В інших країнах правову охорону корисної моделі можна отримати тільки для конкретних областей техніки і тільки для пристроїв, але не для процесів (наприклад, в Білорусі). В деяких країнах (наприклад, в США та Канаді) охорона корисних моделей взагалі не передбачена, на відміну від патентування винаходів.

Якщо у вас є питання, пов’язані з патентуванням винаходів або корисних моделей, зв’яжіться з нами за допомогою форми нижче!

Зв’язатися з нами