» Послуги » Патентування винаходів/корисних моделей » Консультації по винаходам/корисним моделям

Консультації по винаходам/корисним моделям

Для того, щоб отримати патент на винахід (патент на корисну модель), створений автором пристрій (або речовина, спосіб, інше рішення) повинен відповідати вимогам охороноздатності: новизна, неочевидність (вимагається тільки для винаходів), промислова придатність. Виявлення винаходу (корисної моделі) – це дослідження об’єкта, який дослідник пропонує для патентування, на відповідність вказаним критеріям.

Дослідження включає в себе патентний пошук, під час якого проводиться виявлення аналогів – об’єктів того ж призначення, близьких за сукупністю ознак до об’єкта, який пропонується автором для патентування. У випадку, якщо всі ознаки співпадають, це означає, що створений об’єкт не відповідає критерію новизни, а тому у виданні патенту може бути відмовлено.

Пошук аналогів, визначення існуючого рівня техніки та детальний аналіз запропонованого автором рішення дозволяють зорієнтуватися з тактикою патентування (зокрема, на реєстрацію якого об’єкта в даному випадку більш доцільно подавати заявку – винаходу чи корисної моделі) та стратегію патентування (подача декількох заявок, які дозволять отримати охорону не на конкретне рішення, а на всю технологію в цілому – створити пакет патентів).

Патентні послуги, які ми пропонуємо винахідникам на даному етапі:

  • ● проведемо первинні консультації, ознайомимося з описом розробки автора;
  • ● визначимо рубрику (-ки) Міжнародної патентної класифікації, до якої (-их) відноситься розроблена технологія;
  • ● проведемо патентний пошук, виявимо аналоги та дамо рекомендації стосовно обрання найближчого аналога (прототипа);
  • ● надамо пропозиції стосовно посилення охорони розробки шляхом реєстрації у вигляді інших об’єктів інтелектуальної власності (наприклад, в якості одного чи декількох промислових зразків);
  • ● надамо рекомендації стосовно стратегії патентування – формування патентного портфеля із серії взаємозв’язаних патентних заявок, що дозволить отримати комплексний захист на розроблену технологію;
  • ● у випадку зацікавленості винахідника в патентуванні закордоном, прорахуємо приблизну вартість подання міжнародної патентної заявки та/або заявок в країнах, в яких зацікавлений автор.

Дзвоніть нам прямо зараз або зв’яжіться, використовуючи контактну форму нижче!
У наших патентних повірених великий досвід роботи у сфері реєстрації і патентування, ми зможемо відповісти на будь-яке Ваше питання!

Зв’язатися з нами