» Послуги

Послуги

Реєстрація авторських прав

Реєстрація прав на комп'ютерні програми, бази даних, твори літератури, мистецтва; реєстрація газет, журналів, Інтернет-виданнь; реєстрація авторських договорів

Детальніше

Реєстрація торговельних марок

Реєстрація логотипів, брендів, товарних знаків, емблем в Україні та за кордоном; міжнародна реєстрація торговельних марок; пошук; ліцензії, передача прав на торговельні марки

Детальніше

Реєстрація промислових зразків

Реєстрація зовнішнього вигляду (дизайна) виробів в Україні та за кондоном; міжнародна реєстрація промислових зразків; лицензії, передача прав на промислові зразки

Детальніше

Патентування винаходів/корисних моделей

Отримання патента на винахід/корисну модель в Україні та за кордоном; міжнародне патентування; ліцензії, передача прав на патенти

Детальніше

Реєстрація сортів рослин

Державна реєстрація сортів рослин в Україні; отримання патента на сорт рослин; отримання свідоцтва про авторство на сорт рослин

Детальніше

Захист прав інтелектуальної власності

Включення об'екту ІВ до митного реєстру; звернення до Антимонопольного комітету; претензійно-позовна робота; судове представництво

Детальніше

Юридичний супровід

Абонентське юридичне обслуговування: інтелектуальна власність, медіа-право, IT-право, Інтернет-право, реклама

Детальніше

Магазин торговельних марок

Продаж зареєстрованих торговельних марок, патентів, доменних імен

Детальніше

Патентний пошук, патентні дослідження

Пошук патентів-аналогів, пошук на патентну чистоту, патентні дослідження по ДСТУ

Детальніше

Аудит, консалтинг, оцінка інтелектуальної власності

Аудит, оцінка об'єктів інтелектуальної власності, податкові консультації в сфері інтелектуальної власності

Детальніше

Реєстрація штрих-кодів

Отримання штрихових кодів на продукцію

Детальніше

Реєстрація доменних імен

Реєстрація доменних імен другого та третього рівня, міжнародних доменів

Детальніше

Реєстрація географічних зазначень

Реєстрація походження товару

Детальніше

Реєстрація інтегральних мікросхем

Реєстрація топографій інтегральних мікросхем

Детальніше

Реєстрація компаній

Реєстрація ТОВ, ТДВ, ПП, ФОП, громадських організацій, благодійних фондів

Детальніше