» Вартість послуг

Вартість послуг

(для резидентів України)

Патентування винаходів та корисних моделей в Україні (основні дії):

Дія Офіційні збори та мита, грн. Вартість послуг, грн.
Проведення патентного пошуку для визначення рівня техніки (пошук аналогів) від 2500
Оформлення та подання заявки на винахід (1 незалежний пункт формули та до 2-х залежних) 1280*** від 8000
– додатково за кожний незалежний пункт формули 1280*** від 4000
– додатково за кожний залежний пункт формули понад 2-х 128*** 300
Оформлення, подання заявки на корисну модель (1 незалежний пункт формули та до 2-х залежних) 1920*** від 7000
– додатково за кожний залежний пункт формули понад 2-х 192*** 300
Подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи за заявкою на винахід 6000* 500
– додатково за кожний незалежний пункт формули 6000*
Видача патенту на винахід 17 800
– публікація відомостей про видачу патенту на винахід 400*
– додатково за кожний лист заявки на винахід понад 15 20*
Видача патенту на корисну модель 17 800
– публікація відомостей про видачу патенту на корисну модель 600*
– додатково за кожний лист заявки на корисну модель понад 15 30*

* При оформленні патенту на винахід на фізичну (-их) особу (осіб) — автора (-ів) винаходу, офіційні збори сплачуються у розмірі 10% від вказаних сум.
При оформленні патентну корисну модель на фізичну (-их) особу (осіб) — автора (-ів) корисної моделі, офіційні збори сплачуються у розмірі 20% від вказаних сум.
При оформленні патенту на винахід на неприбуткову організацію, офіційні збори сплачуються у розмірі 20% від вказаних сум.
При оформленні патенту на корисну модель на неприбуткову організацію, офіційні збори сплачуються в розмірі 40% від вказаних сум.

Реєстрація промислових зразків в Україні (основні дії):

Дія Офіційні збори та мита, грн. Вартість послуг, грн.
Підготовка та подання заявки на реєстрацію промислового зразка (один варіант) 1280*** від 3000
– додатково за кожний варіант з другого по десятий 160*** 500
– додатково за кожний варіант понад десяти 560*** 500
Видача патенту на промисловий зразок 17 800
– публікація відомостей про видачу патенту на промисловий зразок, за кожний вид промислового зразка в чорно-білому зображенні 300*
– додатково за публікацію кожного виду промзразка в кольоровому зображенні 200*

* При оформленні патенту на промисловий зразок на фізичну (-их) осіб (-а)–автора (-ів) промислового зразка, офіційні збори сплачуються у розмірі 20 % від вказаних сум.

Реєстрація торговельних марок в Україні (основні дії):

Дія Офіційні збори та мита, грн. Вартість послуг, грн.
Підготовка та подання заявки на реєстрацію торговельної марки на ім’я одного заявника по одному класу МКТП* 3200** 1500
– додатково за кожний наступний клас МКТП 3200** 200
– додатково за подання торговельної марки у кольоровому виконанні 800**
– додатково за подання заявки кількома заявниками 30% від загальної суми
Публікація та видача свідоцтва по одному класу МКТП 600+85 800
– додатково за кожний наступний клас МКТП 600
– додатково за публікацію торговельної марки у кольоровому виконанні 200

* МКТП – Міжнародна класифікація товарів і послуг

**Сума збору вказана з урахуванням знижки 20% за подання заявки в електронній формі (електронна заявка). Ми маємо досвід електронного діловодства з Укрпатентом з 2012 року, тому ми з легкістю та радістю забезпечуємо вказану знижку своїм клієнтам.

 

Реєстрація авторського права в Україні (основні дії):

Дія Офіційні збори та мита, грн. Вартість послуг, грн.
Оформлення, подання та супровід заявки на реєстрацію авторських прав на літературні, наукові, художні твори на ім’я фізичної особи (до 3-х авторів) 263,50 1000
– додатково за вказівку в заявці відомостей про кожного автора понад 3-х 50
Оформлення, подання та супровід заявки на реєстрацію авторських прав на веб-сайти, комп’ютерні програми, бази даних, збірки творів на ім’я фіз. особи (до 3-х авторів) 263,50 1200
– додатково за вказівку в заявці відомостей про кожного автора понад 3-х 50
Оформлення, подання та супровід заявки на реєстрацію авторських прав на літературні, наукові, художні твори на ім’я юридичної особи (до 3-х авторів) 535,50 1500
– додатково за вказівку в заявці відомостей про кожного автора понад 3-х 100
Оформлення, подання та супровід заявки на реєстрацію авторських прав на веб-сайти, комп’ютерні програми, бази даних, збірки творів на ім’я юр. особи (до 3-х авторів) 535,50 1700
– додатково за вказівку в заявці відомостей про кожного автора понад 3-х 100

Реєстрація штрих-кодів:

Дія Членські внески та офіційні збори Вартість послуг
Велике підприємство Мале підприємство Фіз-особа – підприємець
Оформлення документів для вступу до асоціації, вступний внесок (супровід сплати) 300 дол. США 150 дол. США 50 дол. США 1000 грн.
Річний членський внесок (контроль строку, супровід сплати) 200 дол. США 100 дол. США 50 дол. США 200 грн.
Отримання штрих-кодів:
– від 1-го до 5-ти 20 дол./1 штрих-код 10 дол./1 штрих-код 7 дол./1 штрих-код 200 грн./ 1 штрих-код
(до 5-ти одночасно)
– від 1-го до 10-ти 20 дол./1 штрих-код 10 дол./1 штрих-код 7 дол./1 штрих-код 150 грн./ 1 штрих-код
(до 10-ти одночасно)
– від 11-ти до 25-ти 15 дол./1 штрих-код 10 дол./1 штрих-код 7 дол./1 штрих-код 100 грн./1 штрих-код
(понад 10-ти одночасно)
– від 26-ти до 100 10 дол./1 штрих-код 10 дол./1 штрих-код 7 дол./1 штрих-код
– від 101-го та більше 5 дол./1 штрих-код

Реєстрація доменних імен:

Домен Країна Реєстраційний збір та послуги, грн.
Реєстрація на 1 рік Продовження на 1 рік
UA Україна 1288 1268
COM.UA Україна 248 248
IN.UA Україна 288 288
US США 398 398
RU Росія 258 198
COM міжн. 398 398
NET міжн. 458 458