» Вартість послуг

Вартість послуг

(для резидентів України)

Патентування винаходів та корисних моделей в Україні (основні дії):

Дія Офіційні збори та мита, грн. Вартість послуг, грн.
Проведення патентного пошуку для визначення рівня техніки (пошук аналогів) 2500
Оформлення та подання заявки на винахід (1 незалежний пункт формули та до 2-х залежних) 1280*** от 6500
– додатково за кожний незалежний пункт формули 1280*** от 3250
– додатково за кожний залежний пункт формули понад 2-х 128*** 250
Оформлення, подання заявки на корисну модель (1 незалежний пункт формули та до 2-х залежних) 1920*** от 6000
– додатково за кожний залежний пункт формули понад 2-х 192*** 250
Подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи за заявкою на винахід 6000* 400
– додатково за кожний незалежний пункт формули 6000*
Видача патенту на винахід 17 800
– публікація відомостей про видачу патенту на винахід 400*
– додатково за кожний лист заявки на винахід понад 15 20*
Видача патенту на корисну модель 17 800
– публікація відомостей про видачу патенту на корисну модель 600*
– додатково за кожний лист заявки на корисну модель понад 15 30*

**Сума збору вказана з урахуванням знижки 20% за подання заявки в електронній формі (електронна заявка). Ми маємо досвід електронного діловодства з Укрпатентом з 2012 року, тому ми з легкістю та радістю забезпечуємо вказану знижку своїм клієнтам.

 

* При оформленні патенту на винахід на фізичну (-их) особу (осіб) — автора (-ів) винаходу, офіційні збори сплачуються у розмірі 10% від вказаних сум.
При оформленні патентну корисну модель на фізичну (-их) особу (осіб) — автора (-ів) корисної моделі, офіційні збори сплачуються у розмірі 20% від вказаних сум.
При оформленні патенту на винахід на неприбуткову організацію, офіційні збори сплачуються у розмірі 20% від вказаних сум.
При оформленні патенту на корисну модель на неприбуткову організацію, офіційні збори сплачуються в розмірі 40% від вказаних сум.

Реєстрація промислових зразків в Україні (основні дії):

Дія Офіційні збори та мита, грн. Вартість послуг, грн.
Підготовка та подання заявки на реєстрацію промислового зразка (один варіант) 1280*** от 2500
– додатково за кожний варіант з другого по десятий 160*** 400
– додатково за кожний варіант понад десяти 560*** 400
Видача патенту на промисловий зразок 17 800
– публікація відомостей про видачу патенту на промисловий зразок, за кожний вид промислового зразка в чорно-білому зображенні 300*
– додатково за публікацію кожного виду промзразка в кольоровому зображенні 200*

**Сума збору вказана з урахуванням знижки 20% за подання заявки в електронній формі (електронна заявка). Ми маємо досвід електронного діловодства з Укрпатентом з 2012 року, тому ми з легкістю та радістю забезпечуємо вказану знижку своїм клієнтам.

* При оформленні патенту на промисловий зразок на фізичну (-их) осіб (-а)–автора (-ів) промислового зразка, офіційні збори сплачуються у розмірі 20 % від вказаних сум.

Реєстрація торговельних марок в Україні (основні дії):

Дія Офіційні збори та мита, грн. Вартість послуг, грн.
Підготовка та подання заявки на реєстрацію торговельної марки на ім’я одного заявника по одному класу МКТП* 3200** 900
– додатково за кожний наступний клас МКТП 3200** 150
– додатково за подання торговельної марки у кольоровому виконанні 800**
– додатково за подання заявки кількома заявниками 30% від загальної суми
Публікація та видача свідоцтва по одному класу МКТП 600+85 800
– додатково за кожний наступний клас МКТП 600
– додатково за публікацію торговельної марки у кольоровому виконанні 200

**Сума збору з урахуванням знижки 20% за подання заявки в електронній формі (електронна заявка). Ми маємо досвід електронного діловодства з Укрпатентом з 2012 року, тому ми з легкістю та радістю забезпечуємо вказану знижку своїм клієнтам.

* МКТП – Міжнародна класифікація товарів і послуг

Реєстрація авторського права в Україні (основні дії):

Дія Офіційні збори та мита, грн. Вартість послуг, грн.
Оформлення, подання та супровід заявки на реєстрацію авторських прав на літературні, наукові, художні твори на ім’я фізичної особи (до 3-х авторів) 263,50 900
– додатково за вказівку в заявці відомостей про кожного автора понад 3-х 50
Оформлення, подання та супровід заявки на реєстрацію авторських прав на веб-сайти, комп’ютерні програми, бази даних на ім’я фізичної особи (до 3-х авторів) 263,50 1000
– додатково за вказівку в заявці відомостей про кожного автора понад 3-х 50
Оформлення, подання та супровід заявки на реєстрацію авторських прав на літературні, наукові, художні твори на ім’я юридичної особи (до 3-х авторів) 535,50 1300
– додатково за вказівку в заявці відомостей про кожного автора понад 3-х 100
Оформлення, подання та супровід заявки на реєстрацію авторських прав на веб-сайти, комп’ютерні програми, бази даних на ім’я юридичної особи (до 3-х авторів) 535,50 150
– додатково за вказівку в заявці відомостей про кожного автора понад 3-х 100

Реєстрація штрих-кодів:

Дія Членські внески та офіційні збори Вартість послуг
Велике підприємство Мале підприємство Фіз-особа – підприємець
Оформлення документів для вступу до асоціації, вступний внесок (супровід сплати) 300 дол. США 150 дол. США 50 дол. США 1000 грн.
Річний членський внесок (контроль строку, супровід сплати) 200 дол. США 100 дол. США 50 дол. США 200 грн.
Отримання штрих-кодів:
– від 1-го до 5-ти 20 дол./1 штрих-код 10 дол./1 штрих-код 7 дол./1 штрих-код 200 грн./ 1 штрих-код
(до 5-ти одночасно)
– від 1-го до 10-ти 20 дол./1 штрих-код 10 дол./1 штрих-код 7 дол./1 штрих-код 150 грн./ 1 штрих-код
(до 10-ти одночасно)
– від 11-ти до 25-ти 15 дол./1 штрих-код 10 дол./1 штрих-код 7 дол./1 штрих-код 100 грн./1 штрих-код
(понад 10-ти одночасно)
– від 26-ти до 100 10 дол./1 штрих-код 10 дол./1 штрих-код 7 дол./1 штрих-код
– від 101-го та більше 5 дол./1 штрих-код

Реєстрація доменних імен:

Домен Країна Реєстраційний збір та послуги, грн.
Реєстрація на 1 рік Продовження на 1 рік
UA Україна 1190 1150
COM.UA Україна 300 300
IN.UA Україна 290 290
US США 380 380
RU Росія 270 220
COM міжн. 410 410
NET міжн. 420 420