» Послуги » Реєстрація торговельних марок

Реєстрація торговельних марок

Що таке торговельна марка (логотип, бренд, фірмовий знак)

Торговельна марка (синоніми: логотип, бренд, trademark, знак для товарів і послуг, товарний знак, знак обслуговування, фірмовий знак)

Детальніше

Чи обов’язково реєструвати торговельну марку?

Відповідно до законодавства України тільки зареєстрована торговельна марка дає виключне право її власнику

Детальніше

Умови реєстрації торговельної марки

Для того, щоб торговельна марка була зареєстрована, вона повинна відповідати вимогам, встановленим

Детальніше

Перевірка торговельної марки на тотожність та схожість

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не може бути зареєстрована торговельна марка

Детальніше

Процедура реєстрації торговельної марки

Реєстрація торговельної марки (товарного знаку) в Україні починається з оформлення та подачі заявки до уповноваженого відомства

Детальніше

Прискорена реєстрація торговельної марки в Україні

Термін реєстрації торговельних марок в Україні діючим законодавством не встановлений. На практиці

Детальніше

Відмова у реєстрації торговельної марки в Україні

Заявка на торговельну марку, що була подана до патентного відомства, проходить через кілька юридичних стадій реєстрації

Детальніше

Термін та територія дії зареєстрованої торговельної марки

Виключні права інтелектуальної власності, надані державою за підсумками реєстрації торговельної марки, підтверджуються

Детальніше

Права власника зареєстрованої торговельної марки

Відповідно до Цивільного кодексу України та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

Детальніше

Калькулятор вартості реєстрації торговельної марки

Розрахунок вартості реєстрації торговельної марки для резидентів України

Детальніше

Моніторинг торговельних марок

З моменту реєстрації торговельної марки та публікації про це відомостей в Реєстрі, власнику надаються виключні права

Детальніше

Продовження дії зареєстрованої торговельної марки

Строк дії свідоцтва про реєстрацію торговельної марки складає 10 років, які відраховуються з дати подання заявки строку у власника торговельної марки

Детальніше

Калькулятор вартості продовження торговельної марки

Розрахунок вартості продовження торговельної марки для резидентів України

Детальніше

Реєстрація торговельних марок за кордоном

Правова охорона торговельної марки надається тільки в тій країні, на території якої ця торговельна марка зареєстрована

Детальніше

Міжнародна класифікація товарів і послуг

Міжнародна класифікація товарів і послуг (МКТП або Ницька класифікація) використовуєтся для реєстрації торговельних марок

Детальніше