» Послуги » Патентування винаходів/корисних моделей » Патентування винаходів/корисних моделей в Україні

Патентування винаходів/корисних моделей в Україні

Для отримання патенту на винахід (корисну модель) необхідно, щоб даний результат інтелектуальної діяльності особи був охороздатним, тобто відповідав певним критеріям, що вказують на можливість отримання патенту (патентоздатність).

Які умови патентоздатності для корисної моделі?

 • новизна (сутність розробки, наприклад, технічного рішення не повинна бути відома невизначеному колу осіб на момент подання заявки);
 • промислова придатність (можливість використання в промисловості або іншій сфері діяльності).

Умови охороноздатності для винаходу схожі, але трохи жорсткіші:

 • новизна;
 • промислова придатність;
 • винахідницький рівень (неочевидність технічного рішення для середнього спеціаліста у відповідній сфері).

Реєстрація винаходів та корисних моделей здійснюється за наступним алгоритмом:

 • проведення попереднього патентного дослідження та пошук аналогів;
 • підготовка матеріалів заявки – заяви про видачу патенту, опису винаходу (корисної моделі), формули, реферату і, за необхідності, креслень;
 • подання в Укрпатент (який є Національним органом інтелектуальної власності); отримання розписки Укрпатента про надходження матеріалів заявки; сплата збору за подання заявки;
 • проведення попередньої експертизи Укрпатентом, під час якої вирішується: чи не відноситься заявлений об’єкт до категорії, що містить державну таємницю (так зв. “секретний винахід”);
 • проведення формальної експертизи – на даному етапі перевіряються формальні аспекти: чи є заявлене рішення об’єктом технології, на яке може бути виданий патент; чи правильно оформлені матеріали заявки і чи сплачений патентний збір;
 • проведення кваліфікаційної експертизи (стосується тільки винаходів) – на цьому етапі проводиться експертиза по суті, тобто перевіряється відповідність заявленого об’єкта умовам охороноздатності;
 • ● прийняття рішення Укрпатентом про реєстрацію – в такому випадку видача патенту на винахід/корисну модель та реєстрація в Державному реєстрі винаходів здійснюється після оплати державного мита та збору за публікацію інформації про видачу патенту, або
 • направлення висновку з попереднім рішенням про відмову в реєстрації – в такому разі заявнику надається двомісячний строк для підготовки обґрунтованої відповіді, в результаті розгляду якої Укрпатент приймає остаточне рішення.

Важливо розуміти, що достатньо часто в процесі експертизи у спеціалістів Укрпатенту можуть з’являтися зауваження та уточнюючі запитання, у разі виникнення яких заявнику надсилаються запити з пропозиціями (виправити, доповнити, пояснити).

Строк отримання патенту в Україні залежить від виду заявленого об’єкта:

 • ● для корисної моделі – 1 рік;
 • ● для винаходу – приблизно 1,5 – 2,5 роки.

При цьому заявник може замовити проведення прискореної експертизи, що значно пришвидшить процедуру патентування.

Наші спеціалісти здійснюють повний юридичний супровід в процесі патентування, що включає в себе наступні послуги:

 • ● проведення патентного пошуку – об’єм пошуку залежить від побажань клієнта: від визначення загального рівня техніки до пошуку на новизну та винахідницький рівень;
 • ● оформлення заявки – включає в себе підготовку опису винаходу/корисної моделі, формулу винаходу, реферат. Як правило, креслення готує сам заявник, але при необхідності ми зможемо долучити спеціалістів із розробки креслень;
 • ● подання електронної заявки до Укрпатенту, що забезпечить Вам знижку при сплаті офіційних зборів (патентного мита) у розмірі 20% від встановлених сум;
 • ● представництво Ваших інтересів в якості патентних повірених у процесі проходження реєстрації, що включає в себе оплату патентних зборів, підготовку відповідей (з урахуванням інтересів заявника) на запити експертизи, отримання патенту;
 • ● оскарження рішень Укрпатенту – в разі відмови в реєстрації патенту можна подати апеляцію та оскаржити рішення, надати необхідну аргументацію;
 • ● підготовка та своєчасна подача необхідних документів, контроль сплати зборів – в процесі реєстрації об’єкта необхідно дотримуватися передбачених законом строків та своєчасно сплачувати необхідні патентні платежі, інакше в разі пропущення строків – право на отримання патенту може бути втрачене.

Дзвоніть нам прямо зараз або зв’яжіться, використовуючи контактну форму нижче!

Наші патентні повірені мають великий досвід у сфері реєстрації та патентування, ми зможемо відповісти на будь-яке Ваше питання.