» Корисна інформація » Новини » Медіатор "в законі"

Медіатор “в законі”

15 грудня 2021 року набув чинності Закон України «Про медіацію», на який юридична спільнота чекала багато років.

В Україні медіація почала використовуватися ще із середини 2000-х, але досі залишалися відкритими питання, які визначають статус медіатора, порядок його підготовки, процедуру медіації, права сторін.

Медіація (не плутати з медитацією!) — це позасудова, добровільна та конфіденційна процедура, під час якої сторони за участю підготовленої незалежної особи-посередника (медіатора) намагаються врегулювати конфлікт шляхом переговорів.

Медіація застосовується як альтернативний вид вирішення сімейних, цивільних та господарських спорів та для примирення у деяких кримінальних справах.

У чому переваги медіації?
• Доступна вартість процедури порівняно з вирішенням спору в суді або засобами третейських судів та арбітражів.
• Швидке вирішення конфлікту.
• Добровільна участь.
• Ініціація медіації на будь-якому етапі переговорів чи стадії судового розгляду. Нормами нового Закону про медіацію передбачено, що у разі успішного проведення медіації щодо спору, який вже перебуває в суді, відповідній стороні судового провадження судом буде повернено 60% сплаченого судового збору.
• Конфіденційність переговорів.
• Професійний пошук компромісного рішення.

Кейсом успішного застосування медіації у сфері інтелектуальної власності може поділитись наш керівник, Наталія Лемещук, яка здобула спеціальність медіатора в Українській академії медіації.

Суперечка виникла між власником відомої торговельної марки та власником онлайн-магазину, який неправомірно використовував цю торговельну марку на своєму сайті, а також у складі доменного імені. Сторони відмовилися від звернення до суду та вирішили добровільно врегулювати спір. Процес проходив у формі «човникової» медіації (індивідуальні зустрічі та спілкування по черзі з кожної зі сторін), на фінальному етапі сторони зустрілися та підписали угоду. У даному кейсі сторони супроводжувалися і на етапі пост-медіації (контроль виконання угоди). У результаті замість звичної для судового процесу багаторічної конфронтації, з великими фінансовими витратами, сторони мирно вирішили суперечку та домовилися про партнерство на майбутнє.

Це і є головна перевага медіації – швидкий та цивілізований спосіб вирішення конфлікту, пошук рішення, що влаштовує обидві сторони, економія фінансових засобів та особистісних ресурсів, за повної відсутності іміджевих втрат, – процедура конфіденційна та розголошенню не підлягає.