» Послуги » Реєстрація географічних зазначень » Захист прав на географічні зазначення

Захист прав на географічні зазначення

Зареєстроване географічне зазначення надає наступні права особам, які виробляють у цій місцевості товар або видобувають (переробляють) сировину:

використовувати зазначення, а саме: наносити його на товар, етикетку або упаковку товару, використовувати у рекламі та в діловій документації;
розповсюджувати інформацію про особливі якості товару, для якого зареєстровано географічне зазначення;
забороняти використання такого зазначення особам, які не мають цього права.

Вищезгадані права діють з дати реєстрації.

Для сповіщення про свої права виробники мають право наносити попереджувальне маркування (залежно від кваліфікації):
абревіатуру “ГЗ”, обведену в овал та/або текст: “Зареєстроване в Україні географічне зазначення”, або
абревіатуру “НМП”, обведену в овал та/або текст: “Зареєстрована в Україні назва місця походження товару”.

Від яких несумлінних дій забезпечується охорона?
будь-яке комерційне використання щодо товарів, для яких зазначення не зареєстроване, включаючи випадки, коли товар із цієї місцевості є складником іншого товару;
будь-яке неправомірне використання або імітації, включаючи використання слів «виготовлений у», «подібний», «смак» тощо;
хибне або помилкове використання, які можуть ввести споживачів в оману щодо джерела походження або суттєвих якостей товару;
використання зазначення у зображенні торговельної марки (як у заявленій, так і у зареєстрованій);
будь-яке інше використання, яке може ввести в оману споживача про дійсне місце походження товару.

Способи захисту прав

Посягання на права, що випливають із зареєстрованого географічного позначення, тягне за собою відповідальність, передбачену законом. На вимогу будь-якої особи, яка має право його використовувати, або органу державної влади, таке порушення має бути припинено, а порушник зобов’язаний відшкодувати заподіяну шкоду.

Позасудовий захист

Заперечення до Укрпатенту. Подаються якщо:
заявлене на реєстрацію ГЗ порушує ваші права як виробника товару у цій місцевості;
заявлена на реєстрацію торговельна марка подібна або ідентична зареєстрованому за вами географічному зазначенню.

В першому випадку, такі заперечення можуть бути подані зацікавленою особою (або в її інтересах) до ухвалення рішення про реєстрацію географічного зазначення, а в другому випадку – протягом трьох місяців з дати подання заявки на торговельну марку.

Направлення претензії
Ефективний засіб досудової роботи з порушником. У разі, якщо вимоги, викладені у претензії, не будуть задоволені, копія претензії з документами про її надсилання надається до суду та є доказом усвідомлених винних дій порушника. Докладніше про це, будь ласка, читайте тут.

Судовий захист

Права на географічні зазначення можуть захищатися у судовому порядку. Запитання, які можуть бути розглянуті судами:
правомірність реєстрації географічного зазначення;
встановлення факту його використання;
припинення порушення прав, які з реєстрації ГЗ;
відшкодування збитків (стягнення компенсації).

Наприклад, якщо спірне позначення вже зареєстровано як торговельна марка, то одним з ефективних способів захисту може бути звернення до суду з позовом про визнання недійсним виданого на неї свідоцтва та відшкодування збитків за неправомірне використання.

Докладніше про ці або інші способи захисту прав інтелектуальної власності на географічне зазначення ви можете дізнатися на нашому сайті у розділі «Захист прав інтелектуальної власності»

Якщо у вас є питання, будь ласка, зв’яжіться з нами!