» Послуги » Реєстрація географічних зазначень » Консультації щодо географічних зазначень

Консультації щодо географічних зазначень

Географічні зазначення не єдині об’єкти прав інтелектуальної власності, які покликані індивідуалізувати товари та охороняти права їх виробників, але не фахівцю може бути непросто розібратися у способах та стратегії охорони.

Наприклад, географічні зазначення багато в чому подібні до торговельних марок:
і той, й інший об’єкт призначено для маркування товарів;
утримання цих об’єктів має ґрунтуватися на правдивих даних;
за відсутності належної охорони обидва об’єкти можуть перетворитися на видові поняття (так зв. «вільні марки»).

Проте між географічними зазначеннями та торговельними марками є принципові відмінності. Ось деякі з них (перелік не є вичерпним):
географічне зазначення пов’язане з конкретним загальновідомим місцем, яке створює уявлення про товар з певними характеристиками, зумовленими географічним середовищем. Торговельну марку створюють штучно за бажанням компанії/підприємця;
реєстрація географічного зазначення не дає виключного права на його використання (це право має колективний характер). Торговельну марку, як правило, реєструють на ім’я одного власника, що дає йому виняткові права на володіння, використання та розпорядження торговельною маркою;
географічне зазначення не існує окремо від місцевості, з якою воно пов’язане, тому право на його використання не може бути комусь передано. Права на торговельну марку не пов’язані з місцевістю та можуть бути передані у користування або відчужені за відповідним договором;
строк охорони географічних зазначень не обмежений за часом. Строк охорони торговельної марки має певний строк, який може бути продовжено.

Також, географічні зазначення можна сплутати з комерційними найменуваннями в тих випадках, коли комерційне найменування включає назву географічного розташування. Але з юридичної точки зору, комерційне найменування не пов’язане з властивостями та якістю товарів.. Комерційне (чи фірмове) найменування є засобом індивідуалізації підприємства, тобто. її відзнаки серед аналогічних виробників. А географічне зазначення відображає конкретний зв’язок товару з місцем його виробництва (видобування/переробки). Фірмове найменування не підлягає реєстрації, у той час як для охороноздатності географічного зазначення його державна реєстрація є необхідною.

При цьому, патентне відомство може відмовити у наданні правової охорони, якщо географічне зазначення не відповідає критеріям, встановленим законом.

Якщо ви є успішним виробником унікального регіонального продукту та хочете захистити свої права на його найменування (що включає назву регіону, де цей продукт виробляється), команда наших патентних повірених та юристів зможе вам допомогти з найбільш ефективним способом реєстрації та захисту ваших прав. Телефонуйте або пишіть нам за формою для зворотного зв’язку!