» Послуги » Реєстрація торговельних марок » Відмова у реєстрації торговельної марки в Україні

Відмова у реєстрації торговельної марки в Україні

Заявка на торговельну марку, що була подана до патентного відомства, проходить через кілька юридичних стадій реєстрації, вирішальною з яких є кваліфікаційна експертиза (або експертиза по суті). Саме на цій стадії експерт аналізує заявлене позначення на його відповідність встановленим вимогам (критеріям) охороноздатності та приймає рішення про реєстрацію знака або направляє повідомлення про можливу відмову в реєстрації знака (попередня відмова).

Частіше за все, експертиза вказує на одне чи декілька з таких підстав для можливої відмови в реєстрації знаку:

  • відсутність розрізняльної здатності, оскільки заявлена торговельна марка складається зі звичайних позначень (наприклад, звичайних букв, слів або цифр), які також не набули розрізняльної здатності в процесі використання;
  • оманливість торговельної марки, тобто її здатність ввести споживача в оману відносно певних властивостей товару/послуги або справжнього виробника товару/послуги;
  • схожість до ступеня змішування з іншою торговельною маркою, яка раніше зареєстрована або раніше заявлена іншими особами відносно однорідних або споріднених товарів і послуг.

 

У разі, якщо ви отримали подібну попередню відмову в реєстрації знаку, ми наполегливо рекомендуємо звернутися до професіоналів, які спеціалізуються у сфері інтелектуальної власності. Законодавство дає можливість заявнику подати мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації знаку, однак успіх такої відповіді, переважно залежить від знань та досвіду фахівців, які будуть його готувати. Термін для подання мотивованої відповіді — 2 місяці (до закінчення 2-х місяців) з дати отримання попередньої відмови, вказаний термін може бути подовжений ще на 6 місяців або цей же термін відновлений за умови доплати офіційного збору.

 

Як правило, завдяки вагомим аргументам та ретельно підготовленим матеріалам мотивованої відповіді нашим фахівцям вдається переконати експертизу, яка після вивчення відповіді приймає рішення про реєстрацію знака (торговельної марки).
Однак, є випадки, коли навіть не дивлячись на надання якісної та доказової мотивованої відповіді експертиза патентного відомства не змінює своєї позиції та приймає остаточне рішення про відмову в реєстрації знаку. Подібне рішення може бути оскаржено шляхом подачі заперечення до Апеляційної палати. Термін для подачі заперечення складає 2 місяці з дати отримання остаточного рішення про відмову в реєстрації знаку; також, за подачу заперечення необхідно сплатити офіційний збір, який буде повернений заявнику у випадку, якщо це рішення про відмову в реєстрації буде відмінено Апеляційною палатою та буде прийнято рішення про реєстрацію знаку.

 

Фахівці Патентно-правової фірми «Лекс Інтелз» здійснюють всі необхідні дії, пов’язані з подоланням відмови в реєстрації торговельної марки:

  • проаналізують причини відмови в реєстрації та розроблять оптимальну тактику його подолання, з урахуванням обставин реєстрації та використання торговельної марки заявником;
  • нададуть консультативну допомогу та сприяння в зборі доказів, які необхідно надати на користь реєстрації торговельної марки;
  • підготовлять та подадуть мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації торговельної марки, – на повідомлення експертизи про можливу відмову в реєстрації (попередня відмова);
  • підготовлять та з дотриманням встановлених процедур подадуть до Апеляційної палати заперечення проти рішення про відмову в реєстрації торговельної марки;
  • забезпечать представництво інтересів клієнта на засіданнях Апеляційної палати.