» Послуги » Реєстрація сортів рослин » Реєстрація авторських прав на сорт рослин

Реєстрація авторських прав на сорт рослин

Хто є автором сорту рослин?
Автором сорту рослин є фізична особа, яка вивела (винайшла) або поліпшила існуючий сорт рослин. Права авторства є особистими немайновими правами, охороняються безстроково і є невідчужуваними (такими, що не можуть передаватися).

Умови реєстрації прав авторства на сорт
Права авторства на сорт можуть бути зареєстровані, якщо сорт є:
новим (заявник раніше не передавав матеріал сорту для комерційного використання: в Україні – за 1 рік, за кордоном – за 4-6 років (залежно від виду рослини), до дня подачі заявки);
чітко відмінним від інших сортів, які загальновідомі на дату подачі заявки;
однорідним (всі рослини даного сорту повинні залишатися досить схожими за своїми основними ознаками);
стабільним (основні ознаки рослин сорту повинні залишатися незмінними після неодноразового розмноження);
що має назву, яка його однозначно ідентифікує і відрізняє від назви будь-якого іншого сорту;
придатним для поширення в Україні (повинен відповідати вищезгаданим критеріям, а також не бути забороненим до поширення і задовольняти потребам суспільства).

Для придбання прав авторства на сорт необхідно:
• в установленому порядку подати заявку на сорт (заявка може стосуватися тільки одного сорту);
• пройти державну експертизу заявки, термін якої може скласти від 1,5 до 3-х років;
• сплатити збори за подачу заявки і за проведення кваліфікаційної експертизи (за кожен рік експертизи).
У разі позитивного висновку за результатами експертизи приймається рішення про державну реєстрацію сорту і протягом 10 днів з моменту державної реєстрації автору видається свідоцтво про авторство на сорт рослин.

Що необхідно для державної реєстрації прав авторства на сорт:
• відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, адреса, громадянство, відомості документа, що посвідчує особу, номер телефону та адреса електронної пошти);
• назва сорту (українською мовою) та назва ботанічного таксона (латинською та українською мовами);
• інформація про інші заявки на цей сорт і його комерційне використання;
• інформація про ознаки сорту, про схеми його селекції та розмноження, про використання генетично модифікованих організмів при створенні сорту;
• фотографії органів рослини (не менше двох) з ознаками, які дозволяють ідентифікувати сорт;
• зразки насіння і посадкового матеріалу сорту рослин.

Що ми зробимо для вас:
• вивчимо відомості про сорт рослин, який був вами створений, і проконсультуємо щодо можливості зареєструвати право авторства на нього;
• підготуємо необхідні документи для державної реєстрації прав авторства на сорт рослин, а також надамо допомогу в її успішному проведенні на всіх етапах;
• подамо заявку на патент з метою охорони ваших майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.

Важливо!
У разі, якщо автор створив сорт у зв’язку з виконанням трудового договору або договору замовлення, у автора виникає спільне право з роботодавцем/замовником подати заявку на сорт рослин, якщо угодою між ними не передбачено інше.

У разі виникнення питань будемо раді відповісти на них. Для цього, будь ласка, заповніть контактну форму нижче.

Зв’язатися з нами