» Послуги » Реєстрація сортів рослин » Ліцензування та передача прав на сорт рослин

Ліцензування та передача прав на сорт рослин

Хто має повноваження передавати права або видавати ліцензію на сорт рослин?
Власник патенту на сорт рослин може дозволити використання запатентованого сорту іншими особами (видавати ліцензію на використання), а також може передавати (відчужувати) свої права на сорт рослин іншим особам.
Власник свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин може передати свої права на поширення сорту іншим особам (але не може видати ліцензію).

Порядок передачі прав і видачі ліцензій на сорт
З метою відчуження (або, висловлюючись дуже простою мовою, продажу) своїх прав, власник патенту або свідоцтва повинен укласти договір про передачу майнових прав на сорт рослин з зацікавленою особою, яка в такому випадку стає правонаступником власника патенту/свідоцтва. Також власник патенту може видати дозвіл (ліцензію) на використання сорту іншій особі (ліцензіату) шляхом підписання з ним ліцензійного договору. На підставі ліцензійного договору ліцензіат буде зобов’язаний сплачувати власнику патенту ліцензійні платежі.

Для того, щоб зазначені договори вважалися дійсними, зокрема для третіх осіб, вони повинні бути укладені в письмовій формі і підписані сторонами, а також зареєстровані в Мінагрополітики. Інформація про реєстрацію публікується в Офіційному віснику охорони прав на сорти рослин і вноситься в Реєстр патентів / свідоцтв. Термін реєстрації становить 1 місяць з дати подання на реєстрацію правильно оформлених документів.

Що необхідно для реєстрації договорів:
• підписати заяву про реєстрацію договору або ліцензійного договору;
• надати в 3-х примірниках оригінали договору про передачу майнових прав на сорт / ліцензійного договору або їх нотаріально завірені копії;
• сплатити збір за реєстрацію договору / ліцензійного договору і публікацію інформації про реєстрацію;
• видати нашим фахівцям довіреність для подачі зазначених документів на реєстрацію в Мінагрополітики.

Що ми можемо зробити для вас:
• надамо усні або, за вашим бажанням, письмові консультації про порядок укладання і реєстрації договорів;
• підготуємо юридично грамотний договір про передачу майнових прав на сорт рослин / договір про передачу майнових прав на поширення сорту рослин / ліцензійний договір на використання сорту рослин, який буде враховувати ваші інтереси;
• підготуємо інші документи, необхідні для реєстрації договорів, розрахуємо і сплатимо збір з наданих вами коштів і подамо підготовлений комплект документів на реєстрацію в Мінагрополітики;
• супроводимо реєстрацію договору на всіх етапах її проведення, включаючи надання вам 2-х зареєстрованих примірників договору / його нотаріально засвідченої копії та 1-го примірника рішення Мінагрополітики про його реєстрацію.

Важливо!
Якщо власник майнових прав на сорт рослин не є його автором, він зобов’язаний попередньо повідомити автора сорту про майбутню передачу прав. В такому випадку автор сорту може протягом 3-х місяців з дати отримання відповідного повідомлення реалізувати своє переважне право перед іншими особами на одержання прав на сорт рослин.

Будь ласка, напишіть нам через контактну форму нижче, якщо у вас виникли додаткові питання.

Зв’язатися з нами