» Послуги » Реєстрація географічних зазначень » Реєстрація прав на географічні зазначення

Реєстрація прав на географічні зазначення

Реєстрація географічних зазначення, а також інших об’єктів інтелектуальної власності має свій затверджений порядок та регламентується нормами законодавства.

Особи, які мають право та бажають зареєструвати даний об’єкт інтелектуальної власності, повинні:

подати заявку відповідно до затвердженого порядку (заявка може бути подана тільки на одне зазначення про походження товару) та сплатити збір за подання заявки;
пройти експертизу та отримати позитивний висновок Національного органу інтелектуальної власності, функції якого виконує Укрпатент;
сплатити держмито за видачу свідоцтва та збір за внесення відомостей до державного реєстру та направити відповідну заяву до Укрпатенту;
отримати свідоцтво про реєстрацію географічного зазначення.

Строк реєстрації у середньому становить 12 місяців.

Після завершення всіх процедур, внесення місця походження товару до Реєстру та отримання свідоцтва, власник такої реєстрації має право:
використовувати географічне зазначення щодо товару, що пов’язує його з цією місцевістю;
розповсюджувати інформацію серед споживачів щодо особливих властивостей та якостей товару, для якого зареєстровано зазначення;
запобігати, зокрема, забороняти незаконне використання географічного зазначення особами, які не мають відповідних повноважень.

Що потрібно для того, щоб розпочати процедуру?

повні дані про Заявника – фізичну або юридичну особу;
специфікація товару, а саме назва, опис товару, географічне місце, в якому він виробляється або в якому видобувається/виготовляється сировина для його виробництва, відомості про взаємозв’язок особливої якості (інших характеристик, репутації) товару з його географічним походженням, особливості виробництва та маркування, органи сертифікації.

Реєстрація географічної вказівки діє безстроковоза умови збереження унікальних характеристик товару, зумовлених місцем їх виробництва/переробки.

Отримавши реєстрацію географічного місця походження товару на території України ви зможете подати заявку на його реєстрацію в іноземних державах.

Що ми зробимо для вас:
вивчимо відомості про властивості товару, його походження та інші дані, необхідні для реєстрації;
визначимося, що саме у вашому випадку доцільно реєструвати – географічну е зазначення чи назву місця походження товару як різновид географічного зазначення;
підготуємо та подамо заявні матеріали;
надамо супровід та допомогу на всіх етапах реєстрації;
за вашим бажанням, після отримання свідоцтва про реєстрацію, спільно з нашими партнерами забезпечимо подання заявки про реєстрацію географічного зазначення на території інших держав.

Якщо у вас є питання, пов’язані з даною темою або будь-яким об’єктом інтелектуальної власності, зв’яжіться з нами з використанням форми нижче!