» Послуги » Реєстрація торговельних марок » Умови реєстрації торговельної марки

Умови реєстрації торговельної марки

Для того, щоб торговельна марка була зареєстрована, вона повинна відповідати вимогам, встановленим Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Основні умови для надання правової охорони торговельній марці:

  • відповідність вимогам публічного порядку, принципам гуманності та моралі;
  • наявність у торговельної марки розрізняльної здатності (торговельна марка повинна виконувати розрізняльну функцію, тобто індивідуалізувати в свідомості споживачів товар або послугу, щодо яких вона використовується);
  • відсутність оманливості (торговельна марка не повинна вводити споживача в оману щодо справжнього виробника товару або місця виробництва товару).

Не може бути зареєстрована торговельна марка:

  • яка є простою назвою або простим описом товару або послуги, щодо яких вона заявлена на реєстрацію;
  • тотожна або схожа з раніше зареєстрованою або раніше заявленою торговельною маркою на ім’я іншої особи до такого ступеню, що її можна сплутати з такою маркою;
  • тотожна або схожа з фірмовим найменуванням відомої в Україні компанії до такого ступеню, що її можна сплутати з таким найменуванням;
  • яка відтворює назви відомих творів літератури, науки, мистецтва або прізвища, псевдоніми, портрети відомих в Україні людей без їх згоди.

Невідповідність зазначеним вимогам може стати підставою для відмови патентного відомства в реєстрації, тому ми наполегливо рекомендуємо звернутися до наших фахівців для проведення попереднього пошуку та аналізу торговельної марки на відповідність умовам охороноздатності.