» Послуги » Реєстрація торговельних марок » Термін та територія дії зареєстрованої торговельної марки

Термін та територія дії зареєстрованої торговельної марки

Виключні права інтелектуальної власності, надані державою за підсумками реєстрації торговельної марки, підтверджуються свідоцтвом України на знак для товарів і послуг.

 

Свідоцтво видається після реєстрації торговельної марки в Державному реєстрі свідоцтв на знаки для товарів і послуг та публікації відомостей про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Термін дії свідоцтва – 10 років, які відраховуються від дати подання заявки на торговельну марку. Термін дії свідоцтва може бути продовжено ще на 10 років необмежену кількість разів.

 

Важливо пам’ятати про територіальний принцип охорони торговельних марок: свідоцтво діє тільки в тій країні, компетентними органами якої видано дане свідоцтво. Свідоцтво України на знак для товарів і послуг діє тільки на території України. Тому, якщо необхідна охорона торговельної марки за кордоном, слід скористатися іншими процедурами реєстрації (див. Міжнародна реєстрація торговельних марок).