» Послуги » Реєстрація торговельних марок » Чи обов’язково реєструвати торговельну марку?

Чи обов’язково реєструвати торговельну марку?

Відповідно до законодавства України тільки зареєстрована торговельна марка дає виключне право її власнику:

  • надавати дозвіл на використання своєї торговельної марки третім особам;
  • забороняти неправомірне використання третіми особами такої ж або схожої торговельної марки;
  • отримати доменне ім’я у зоні .UA (для словесної або комбінованої торговельної марки).

Таким чином, реєстрація торговельної марки дозволить її власнику офіційно укласти ліцензійний договір на використання торговельної марки та отримувати за договором винагороду (роялті) або звернутися до суду / до правоохоронних органів у разі порушення прав на торговельну марку з боку третіх осіб.

 

Разом з тим, зареєстрована торговельна марка має також й інші переваги:

  • тільки щодо зареєстрованої торговельної марки можна ставити знак ®, який означає, що цій торговельній марці державою надана правова охорона;
  • зареєстрована торговельна марка стає своєрідною гарантією якості виробленої продукції та підвищує довіру до неї з боку споживачів;
  • тільки зареєстрована торговельна марка може бути об’єктом майнової оцінки та предметом договору про передачу (купівлі-продажу) прав на неї;
  • зареєстрована торговельна марка може бути внеском до статутного капіталу компанії, її нематеріальним активом, що зараховується її на баланс (та відповідно збільшує вартість компанії).