» Послуги » Реєстрація торговельних марок » Моніторинг торговельних марок

Моніторинг торговельних марок

З моменту реєстрації торговельної марки та публікації про це відомостей в Реєстрі, власнику надаються виключні права на використання торговельної марки, включаючи право забороняти неправомірне (без згоди власника) використання третіми особами цієї торговельної марки або схожого на неї позначення. Однак, відстежувати порушення своїх виключних прав та вживати заходів щодо їх захисту власник зареєстрованої торговельної марки повинен за власною ініціативою.

 

Одним зі способів виявлення та припинення неправомірних дій є моніторинг (відстеження) поданих третіми особами заявок на подібні позначення, з метою недопущення їх реєстрації в якості торговельних марок (знаків для товарів і послуг). Використовуючи такі позначення, недобросовісні конкуренти намагаються “відтягнути на себе” частину споживачів більш раннього та більш відомого бренду за рахунок змішування (плутанини), що виникає у споживачів через візуальну або фонетичну, або смислову схожість.

 

Тому тим компаніями, що дорожать своєю репутацією та направляють значні зусилля та кошти на рекламу та просування свого бренду, бажано ще на етапі подання та розгляду заявки на позначення, що є конфліктним, звернути увагу експертизи патентного відомства на можливе порушення своїх прав. У разі реєстрації такого подібного позначення та видачі на нього державою охоронного документа — свідоцтва на знак для товарів і послуг, – відміняти реєстрацію та визнавати свідоцтво недійсним доведеться вже у судовому порядку; при цьому спочатку усі витрати щодо сплати судового збору за подання позову, послуг адвокатів, проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності покладаються на позивача.

 

Фахівці Патентно-правової фірми “Лекс Інтелз” здійснюють усі необхідні дії щодо моніторингу торговельної марки в Україні:

  • за замовленням клієнта щотижня перевіряють подані на реєстрацію заявки, використовуючи ключові слова, позначення, класи та категорії, що використовуються для реєстрації торговельних марок міжнародних класифікацій;
  • при виявленні за результатами моніторингу схожого позначення, що заявлене на реєстрацію, – зв’язуються з клієнтом-власником раніше зареєстрованої торговельної марки та надають інформацію відносно схожого позначення, за потреби, разом з коментарями фахівців відносно ступеня схожості;
  • за бажанням клієнта підготують та подадуть мотивоване заперечення проти реєстрації заявленого позначення, яке буде взято до уваги експертизою патентного відомства та може стати підставою для відмови в реєстрації схожого позначення, що є конфліктним.