» Послуги » Реєстрація промислових зразків » Реєстрація промислових зразків в Росії

Реєстрація промислових зразків в Росії

Що може бути зареєстровано в якості промислового зразка?
Відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації, промисловим зразком охороняється рішення зовнішнього вигляду виробу промислового або кустарно-ремісничого виробництва. Виходячи з цього, об’єктом промислового зразка може бути дизайн безлічі різноманітних виробів, як промислового призначення, так і для особистого споживання. Не може бути запатентований зовнішній вигляд виробів, ознаки якого обумовлені тільки їх технічної функцією, а також вироби, зовнішній вигляд яких здатний ввести в оману споживачів.

Умови та порядок надання правової охорони промзразку в Росії:
Промисловому зразку надається правова охорона, якщо він відповідає таким умовам патентоспроможності:
світова новизна (істотні ознаки виробу, що заявляється, не відомі з відомостей, загальнодоступних світової громадськості);
оригінальність (рішення зовнішнього вигляду виробу, що заявляється, відрізняється творчим характером та справляє нове зорове враження на споживача, добре знайомого з іншими подібними виробами).

Заява на видачу патенту на промисловий зразок разом з комплектом зображень та іншими матеріалами подається на реєстрацію до Федерального інституту промислової власності (ФІПВ, колишня абревіатура – Роспатент). ФІПВ проводить формальну експертизу (перевірку матеріалів заявки на відповідність формальним вимогам законодавства) та експертизу по суті (перевірку на відповідність заявленого об’єкту вимогам новизни, оригінальності та іншим умовам надання правової охорони). Якщо за результатами експертизи заявки встановлено, що заявлений промисловий зразок відповідає висунутим вимогам, приймається рішення про видачу патенту. Термін експертизи заявки на промисловий зразок  триває від 10-ти місяців до 2-х років. Терміни експертизи залежать від кількості запитів по заявці та від того, наскільки своєчасно сплачується заявником або його представником патентне мито.

Термін дії російського патенту на промисловий зразок
Патент Російської Федерації на промисловий зразок видається після внесення відомостей про нього до Державного реєстру. Патент на промисловий зразок діє – 5 років, та може бути продовжений чотири рази за п’ятирічними періодами на загальний термін в 25 років.

Важливо!
Українські патентні повірені, діючи в інтересах українських заявників, мають право безпосередньо подавати заявки, отримувати охоронні документи та підтримувати їх чинність в патентному відомстві Російської Федерації (без залучення російських патентних повірених), на підставі Угоди між урядом РФ та урядом України про співробітництво в галузі охорони промислової власності.

Що необхідно для реєстрації промзразка в РФ:
• інформація про заявника та про автора (авторів): найменування (ПІБ), адреса заявника, який стане власником патенту, ПІБ та адреса автора/ів промислового зразка;
• фотографії або зображення об’єкта, створені в графічній програмі, в різних проекціях: загальний вигляд, вигляд спереду, ззаду, справа, зліва, зверху, знизу;
• короткий опис об’єкту, із зазначенням назв усіх його складових частин і елементів.

Яку допомогу ми вам надамо:
• дамо рекомендації щодо варіантів патентування промзразка;
визначимо клас МКПЗ, відносно якого промзразок буде зареєстрований
• за вашим бажанням, щоб уникнути відмови в реєстрації промзразка проведемо патентний пошук по всіх доступних базах;
• грамотно підготуємо матеріали заявки та подамо заявку на реєстрацію з використанням електронного сервісу, завдяки чому зекономимо вам 30 % від суми встановленого патентного мита;
• за вашим бажанням, надамо технічне завдання на підготовку зображень для вашого фотографа чи забезпечимо підготовку фото виробу згідно зі встановленими вимогами;
розрахуємо та сплатимо мито за реєстрацію та експертизу заявки, за видачу патента;
забезпечимо юридичний супровід заявки в процесі формальної експертизи та експертизи по суті;
• візьмемо на себе контроль термінів та зробимо всі необхідні дії, пов’язані з продовженням чинності патенту.

У вас є питання? Зв’яжіться з нами будь-яким зручним способом – по телефону, емейлу або через форму зворотного зв’язку! Ми будемо раді відповісти на ваші запитання.

Зв’язатися з нами